เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112744
หมายเลขทรัพยากรi00257363
บาร์โค้ดIND000000747
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า20 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0