เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112727
หมายเลขทรัพยากรi00257346
บาร์โค้ดIND000000732
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า20 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0