เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112718
หมายเลขทรัพยากรi00257309
บาร์โค้ดIND000000727
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0