เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112717
หมายเลขทรัพยากรi00257306
บาร์โค้ดIND000000724
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0