เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113177
หมายเลขทรัพยากรi00257292
บาร์โค้ดIND000000710
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0