เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112681
หมายเลขทรัพยากรi00257290
บาร์โค้ดIND000000708
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0