เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111586
หมายเลขทรัพยากรi00254300
บาร์โค้ดIND000000568
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า7 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0