เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111444
หมายเลขทรัพยากรi00254271
บาร์โค้ดIND000000561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า7 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0