เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107632
หมายเลขทรัพยากรi00253728
บาร์โค้ดIND000000553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า29 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0