เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111225
หมายเลขทรัพยากรi00253707
บาร์โค้ดIND000000532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า28 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0