เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109838
หมายเลขทรัพยากรi00250262
บาร์โค้ดIND000000423
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0