เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109840
หมายเลขทรัพยากรi00250256
บาร์โค้ดIND000000417
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0