เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100484
หมายเลขทรัพยากรi00235330
บาร์โค้ดIND000000254
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า13 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0