เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104049
หมายเลขทรัพยากรi00234681
บาร์โค้ดIND000000249
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0