เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103940
หมายเลขทรัพยากรi00233969
บาร์โค้ดIND000000241
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า28 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0