เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103902
หมายเลขทรัพยากรi00233819
บาร์โค้ดIND000000233
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า26 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0