เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103490
หมายเลขทรัพยากรi00232009
บาร์โค้ดIND000000204
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า30 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0