เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00023820
หมายเลขทรัพยากรi00231987
บาร์โค้ดIND000000198
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า29 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0