เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103418
หมายเลขทรัพยากรi00231909
บาร์โค้ดIND000000189
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า26 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0