เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103262
หมายเลขทรัพยากรi00231467
บาร์โค้ดIND000000180
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า19 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0