เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100584
หมายเลขทรัพยากรi00231463
บาร์โค้ดIND000000176
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า19 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0