เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103163
หมายเลขทรัพยากรi00231100
บาร์โค้ดIND000000162
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0