เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103157
หมายเลขทรัพยากรi00231089
บาร์โค้ดIND000000160
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0