เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101517
หมายเลขทรัพยากรi00227774
บาร์โค้ดIND000000132
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า3 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0