เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101272
หมายเลขทรัพยากรi00227344
บาร์โค้ดIND000000114
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0