เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099674
หมายเลขทรัพยากรi00224306
บาร์โค้ดIND00000011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0