เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100626
หมายเลขทรัพยากรi00225927
บาร์โค้ดIND000000073
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0