เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100622
หมายเลขทรัพยากรi00225919
บาร์โค้ดIND000000072
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า16 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0