เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100563
หมายเลขทรัพยากรi00225805
บาร์โค้ดIND000000061
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0