เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100555
หมายเลขทรัพยากรi00225787
บาร์โค้ดIND000000057
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0