เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100484
หมายเลขทรัพยากรi00225585
บาร์โค้ดIND000000049
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า8 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0