เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100375
หมายเลขทรัพยากรi00225252
บาร์โค้ดIND000000039
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า27 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0