เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100272
หมายเลขทรัพยากรi00225104
บาร์โค้ดIND000000035
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า21 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0