เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107258
หมายเลขทรัพยากรi00256690
บาร์โค้ดGRA00001652
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า7 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม8