เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112005
หมายเลขทรัพยากรi00255518
บาร์โค้ดGRA00001593
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า26 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4