เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111979
หมายเลขทรัพยากรi00259925
บาร์โค้ดGRA00001582
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า18 Feb 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0