เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111764
หมายเลขทรัพยากรi00254677
บาร์โค้ดGRA00001561
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า1 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม7