เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112010
หมายเลขทรัพยากรi00255354
บาร์โค้ดGRA00001536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า18 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม5