เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111971
หมายเลขทรัพยากรi00255539
บาร์โค้ดGRA00001528
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า26 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0