เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097951
หมายเลขทรัพยากรi00233669
บาร์โค้ดGRA00000907
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า23 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3