เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097980
หมายเลขทรัพยากรi00234116
บาร์โค้ดGRA00000858
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม11