เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097687
หมายเลขทรัพยากรi00234154
บาร์โค้ดGRA00000835
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0