เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097951
หมายเลขทรัพยากรi00233518
บาร์โค้ดGRA00000787
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า22 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1