เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077646
หมายเลขทรัพยากรi00232808
บาร์โค้ดGRA00000671
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า16 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0