เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071247
หมายเลขทรัพยากรi00234248
บาร์โค้ดGRA00000618
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0