เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103799
หมายเลขทรัพยากรi00233299
บาร์โค้ดGRA00000446
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า20 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0