เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103768
หมายเลขทรัพยากรi00233217
บาร์โค้ดGRA00000358
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า20 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม14