เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071019
หมายเลขทรัพยากรi00232678
บาร์โค้ดGRA00000333
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0