เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097687
หมายเลขทรัพยากรi00232684
บาร์โค้ดGRA00000314
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0