เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011015
หมายเลขทรัพยากรi00232764
บาร์โค้ดGRA00000161
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า16 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0